XXXVII. zasedání Implantologického klubu České republiky

Sympozium Implantologického klubu ČR

Více než stovka členů i nečlenů Implantologického klubu ČR se sešla první říjnový den v nádherném honosném prostředí zámku Štiřín. O dopolední program se postaral prof. Dr. G.-H. Nentwig, vedoucí oddělení čelistní chirurgie a implantologie ve Frankfurtu n. M. V anglicky předneseném sdělení „Moderní implantační koncepty založené na zkušenosti a klinickém vyšetření“ (překládal dr. Mounajjed) se zabýval otázkami všeobecné implantologie a poznatky specifickými pro systém Ankylos. Zvláště zaujal systém postupného zatěžování implantátů (bone training), poněkud neobvyklá strategie využívající zejména tenčí a kratší implantáty v relativně malém počtu, a prezentované vynikající klinické výsledky.
Odpoledne pokračoval MUDr. Z. Nathanský, CSc. (Praha). Jeho trojice kasuistik, prioritní v České republice, se týkala využití dentálních implantátů k fixaci epitéz. Další přednáška doc. MUDr. A. Fassmanna, CSc. (Brno), se po názvem „Metoda tkáňového inženýrství v parodontologii“ zabývala augmentačními postupy využívajícími řízenou kostní regeneraci v kombinaci s metodou PRP (platelet rich plasma). Vyvolala obzvláště bohatou diskuzi. Nakonec MUDr. Zdeněk Klinkovský (Zlín) v práci „Protetika nesená nástavbami Balance Basis v implantačním systému Ankylos“ referoval o technických detailech práce s uvedenými abutmenty.
Setkání implantologů bylo neobyčejně zdařilé, a to nejen kvalitou přednesených sdělení, ale také vysokou účastí stomatologů i vystavujících firem a společenskou úrovní celé akce. Příště se čeští implantologové sejdou 3. prosince 2005 v Hustopečích. Fotogalerii z akce můžete navštívit zde.


doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

XXXVII kongres - hotel "Zámek Štiřín" u Benešova

Sobota, 1. října

hlavní přednášející: prof. Nentwig - Frankfurt a. M.

 

Odborný program:

  Sobota, 1. října