XXXV. zasedání Implantologického klubu České republiky

XXXV. a VI. mezinárodní kongres IKČR konaný v Popradu je minulostí a všichni kolegové, kteří se setkání pod Tatrami zúčastnili jej spolu se mnou jistě označí za vydařený. K tomuto pocitu přispěl velmi kvaltiní odborný program, mimořádná vstřícnost a pohostinnost vedení a personálu hotelu Poprad a v neposlední řadě bohatý doprovodný program se dvěmi přednáškami špičkových slovenských horolezců, lyžováním, večry s hudební produkcí a návštěvou Popradského letiště s možností sznámit se s pracovištěm řízení letového provozu přímo na řídící věži. Velká škoda, že se v důsledku větrného počasí nemohly uskutečnit plánované vyhlídkové lety. Všichni však můžeme mít dobrý pocit z poděkovaní ze strany našich slovenských přátel, kterým ocenili náš úmysl uspořádat tento kongres na Slovensku jako výraz podpory přírodní katastrofou postiženým Vysokým Tatrám. /Fotogalerie zde/
Na místě již bylo domluveno, že příští VI. mezinárodní kongres IKČR se bude konat opět v Sand in Taufers v tradičním termínu - poslední víkend před velikonocemi.

Termín: 17.- 20.  března 2005 Místo: hotel "Poprad",  Poprad

Odborný program:

 Pátek, 18.3.

  16. 00 hod. Dr. Babak Saidi, Kolín nad Rýnem: Curriculum vitae - Immediate loading – option for your patients, opportunity for your practice

 17.30 hod. MUDr. František Urban,CSc., MUDr. Eduard Kuhn, Praha : - Zamyšlení nad první tisícovkou implantátů s Kuhnem (a Straumannem).

  18.15 hod. MUDr. Ivan Třešňák, Campo Tures: - Aktuelní trendy kostní regenerace v implantologických indikacích

  18.45 hod. Dr.Med. Klaus Krozsewsky, Lipsko: - Implantologie jako součást propedeutické výuky

 Sobota, 19.3.

  16.00 hod. Prof. MUDr. Ján Ležovič, Dr.Sc., Bratislava: - Z historie implantologie

  16.30 hod. MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., Hradec Králové: - Vybrané kasuistiky dentální implantologie

  17.45 hod. MUDr. Ján Gazdačko, Martin: - Oštření bezzubé maxilly pomocí implantátů – 10letá studie

  18.45 hod. MUDr. Miroslav Ciboch, Praha: - Jak je důležité míti svého parodontologa aneb možnosti současné parodontologie v implantologické ordinaci

Uspořádáním XXXV. a VI. mezinárodního kongresu na Slovensku chce IKČR pomoci přírodní katastrofou postiženým Vysokým Tatrám