XXXII. zasedání Implantologického klubu České republiky

Kongres Implantologického klubu ČR

    V hotelu S.E.N. v Senohrabech se 29. května 2004 konalo v pořadí již 32. setkání českých implantologů. Účastníci kongresu vyslechli hlavní sdělení prof. DDr. Roberta Haase „Modern implantology in dental office – practical limitations“ (Moderní implantologie ve stomatologické ambulanci – praktická omezení) a tři další přednášky českých autorů.
    Tříhodinové vystoupení prof. Haase bylo orientováno na implantologické zákroky realizovatelné v ordinaci praktického stomatologa. Významný implantolog z prestižní vídeňské univerzity se zabýval specifiky implantací v různých lokalizacích a indikacích, otázkou okamžité implantace a okamžitého funkčního zatížení, augmentačními postupy a použitím laseru v implantologii. Zejména problematika augmentací byla pojata netradičně a posluchači si opět rozšířili vědomosti o obtížných, ale nezbytných postupech, které jsou spjaty se zaváděním oseointegrovaných šroubových implantátů. Sdělení bylo podáno v angličtině, bezchybně překládáno dr. Krugem a doprovázeno dlouhou řadou dotazů z pléna.
    V programu pokračoval dr. Smažík (Dentamed, Praha) informací o novém postupu při ošetřování extrakčních ran rezorbovatelným augmentačním materiálem. Po poledním rautu dr. Urban se spoluautory doc. Duškovou a dr. Koťovou (Praha) přednesli sofistikované sdělení zabývající se ošetřováním rozštěpových pacientů dentálními implantáty ve spojení s augmentací spongiózním kostním štěpem. Přednáška byla implantology právem vysoce oceněna. Závěrem vystoupili prof. Németh a dr. Hrkal (Praha, Kladno) s informací o počítačovém tomografu, který je instalován v ordinaci privátního stomatologa.
    Přestože byla poslední květnová sobota jedním z prvních jarních slunných dnů, nikdo z přítomných nelitoval času stráveného mezi implantology. Příští sympozium IK ČR bude 25. září v moravských Buchlovicích a všichni členové i nečlenové klubu jsou srdečně zváni.
 

doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.