XVIII. zasedání Implantologického klubu České republiky

    Členové Implantologického klubu se sešli již po osmnácté, tentokrát v moravských Čejkovicích nedaleko Hodonína. Přivítali mezi sebou hosta z Oppenheimu, dr. Dietera Haesslera, který byl hlavním protagonistou sympozia. Tento vynikající německý implantolog během tříhodinové přednášky informoval o svých dlouholetých zkušenostech s augmentačními postupy v implantologii, především ve spojení s implantáty Frialit II. Zabýval se nejen otázkou chirurgické fáze implantace, ale i plastickými úpravami měkkých periimplantátových tkání, které umožňují dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti tzv. červené estetiky. Ve výborně dokumentovaném sdělení špičkové evropské úrovně se soustředil na problematiku řízené regenerace tkáně, bone spreadingu, bone splittingu, sinus liftu, přenosu intraorálních i extraorálních autogenních kostních štěpů a na chirurgii interdentálních papil. Dr. Haessler zaujal hlubokými teoretickými znalostmi a zejména neobyčejnou precizností při ošetřování svých pacientů. Osmdesát členů Implantologického klubu přednášku vysoce ocenilo a přijalo dr. Haesslera mezi sebe jako čestného člena IKČR. Pochvalu si tradičně zaslouží dr. R. Mounajjed za kvalitní překlad z angličtiny.
    Odpolední program doplnil dr. S. Kasabah (Hradec Králové) sdělením zabývajícím se různými technikami odběru kostních štěpů. V následující přednášce vystoupil doc. A. Šimůnek, také z hradeckého pracoviště, s příspěvkem věnovaným komplikacím v dentální implantologii. Program uzavřel dr. J. Gazdačko (Martin), který hovořil o svých zkušenostech s hybridními náhradami a opěrnými třmeny.
    Všechny tři přednášky i reakce posluchačů prokázaly stoupající úroveň české i slovenské dentální implantologie. Setkání implantologů, jedno z nejpovedenějších v dosavadní čtyřleté historii Klubu, se odehrávalo v příjemném prostředí Čejkovického zámku. Bylo doplněné prohlídkou templářského sklepení ze 13. století a posezením ve vinném sklípku, kde příznivci dentální implantologie spolu měli možnost naposled v tomto roce pohovořit. Příště se uvidí až ve třetím tisíciletí, 24. února 2001 v Liberci.

doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.