XLVI. zasedání Implantologického klubu České republiky

48. sympozium Implantologického klubu ČR

 
Další sympozium Implantologického klubu

Poslední dubnovou sobotu proběhlo již čtyřicáté osmé sympozium Implantologického klubu ČR. Více než stovka implantologů z Čech a ze Slovenska se tentokrát sešla v Hluboké nad Vltavou. Hlavním hostem byl italský implantolog a parodontolog dr. Alberto Fonzar. Jeho přednáška Estetika a funkce zubů a implantátů byla zaměřena na vzhledově dokonalou náhradu jednoho zubu nebo několika málo sousedících zubů v estetické zóně chrupu. Naši implantologové se opět přesvědčili, že přichází doba, kdy bez perfektní „červené“ i „bílé“ estetiky nelze považovat práci implantologa za úspěšnou. Dr. Fonzar se ve vynikající a profesionálně dokumentované prezentaci soustředil na problematiku biologické šíře, optimálního umístění implantátu a na volbu vhodného léčebného protokolu. Překlad z angličtiny obstarali dr. Krug a dr. Mounajjed.
Odpolední program zahájila tradiční diskutovaná kasuistika královéhradeckých autorů dr. Šimůnka a dr. Kopecké. Zamýšleli se nad otázkou, do jaké míry je vhodné vyhovět pacientovi požadujícímu implantační řešení, jež není zcela v souladu s názory a zkušenostmi implantologa. Trojici oponentů tentokrát tvořili dr. Mounajjed (Hradec Králové), dr. Jouza (Most) a dr. Konečný (Nové Město n. M.). Následující sdělení dr. Mounajjeda a dr. Cevallose (Hradec Králové) demonstrovalo na sérii kasuistik význam součinnosti chirurga a protetika při implantologické rekonstrukci chrupu. V závěrečném referátu popsal dr. Štěpánek z Třebíče na pacientech z vlastní praxe některé chyby, jichž se implantolog může dopustit. Zejména tato prezentace vyprovokovala posluchače k nebývale dlouhé diskuzi.
Jarní zasedání Implantologického klubu lze jistě označit za velmi zdařilé, dobře zorganizované a zejména hojně navštívené. Příští setkání implantologů se bude konat v atraktivním a netradičním prostředí. Na farmě Bolka Polívky v Olšanech přivítáme 14. června dr. Vercellotiho (Itálie), průkopníka piezochirurgie v implantologii. Všichni příznivci implantologie jsou srdečně zváni. Podrobnosti najdou jako vždy na www.ikcr.cz .


doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové


 

doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

XLVII. zasedání Implantologického klubu České republiky

Termín - 25. dubna až 27. dubna 2008

Místo: Hluboká nad Vltavou

 

Odborný program:

Sobota 26. dubna 2008

 

 

 

 


 

 

 

 


 

... fotogalerie Hluboká nad Vltavou  ...