XLIV. zasedání Implantologického klubu České republiky

44. sympozium Implantologického klubu ČR

 
Implantologové se před prázdninami, 16. června 2007, sešli v moravském Žernovníku, na statku zpěváka Ladi Kerndla. A bylo to setkání více než vydařené.
Hlavní přednášející tentokrát nepřijel ze „západního“ zahraničí, ale byl jím přednosta kliniky Ústní a čelistní chirurgie Semmelweisovy univerzity v Budapešti, profesor Györgi Szabó. Přestože je obličejový chirurg a maxilofaciální onkolog s čtyřicetiletou praxí, v posledních letech se považuje více za implantologa. A je jedním z mála východoevropských implantologů akceptovaných západní Evropou. Jeho odborné sdělení přednesené v angličtině a překládané MUDr. J. Krugem (Praha) bylo zaměřeno na biomateriály, problematiku texturovaných titanových povrchů implantátů, na augmentační materiály a na sinus lift a jeho komplikace. Prof. Szabó ukázal, že kvalitní implantologie, a zejména špičkový implantologický výzkum, se provádějí i v postkomunistických zemích.
Odpolední program zahájil doc. A. Šimůnek a MUDr. D. Kopecká (Hradec Králové) tradiční diskutovanou kasuistikou. Již po páté předestřeli zajímavou klinickou situaci a trojice lékařů – tentokrát MUDr. J. Krug (Praha), MUDr. P. Novák (Chrudim) a MUDr. I. Nekvinda (Pardubice) navrhla optimální implantologické nebo konvenční protetické řešení. Do vzrušené debaty se posléze zapojila řada dalších lékařů z auditoria, aby nakonec vyslechli autorské řešení. Ukazuje se, že tato forma diskuze je neobyčejně přínosná a posluchačům blízká.
V programu pokračoval dr. S. Ihde (Švýcarsko) přednáškou o ortopedických principech v dentální implantologii se zaměřením na okamžité zatížení implantátů. Sdělení bylo teoreticky zaměřené, přesto posluchače nejvíce zaujala technika redukce zátěže implantátů v prvních měsících po implantaci prostřednictvím infiltrace žvýkacích svalů botulotoxinem. Dr. Ihde je svými kontroverzními přístupy znám a ani tentokrát nezůstal své pověsti nic dlužen.
Večerní kulturní program byl neobyčejně atraktivní, proto se málokdo rozhodl odjet domů. O zábavu se staral Laďa Kerndl se svojí skupinou a Felix Slováček, jak jinak než virtuózní hrou na saxofon. Protože se pražský primátor dr. Pavel Bém na poslední chvíli omluvil a pozdravil implantology jen telefonicky, o nedávné úspěšné cestě na Mount Everest referoval jiný člen expedice, MUDr. A. Eliáš (Litomyšl).
Setkání implantologů kromobyčejně zaujalo. Těžko říci, zda se na úspěchu podílel více odborný či kulturní program nebo typicky moravská vstřícnost hostitelů. Na každý pád se implantologové již těší na další setkání, které bude 20. října 2007 v Průhonicích. K účasti zvou každého, kdo se o implantologii zajímá. Program a bližší informace najdete jako vždy na www.ikcr.cz .

doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

 

Profesor G. Szabó přijímá od dr. Eliáše (vlevo) a doc. Šimůnka (vpravo) diplom čestného člena IKČR.


 

doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

XLIV. kongres Implantologického klubu České republiky

 

Termín 16. červen 2007

Místo: Žernovník

 

Odborný program:

 

  sobota 16. června 2007

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

... fotogalerie statku Ládi Kerndla v Žernovníku  ...