XLIII. zasedání Implantologického klubu České republiky

 

Implantologický klub ČR v Jihoafrické republice

 
Desetiletá úspěšná činnost Implantologického klubu ČR si žádá oslavu. A když oslavu, tak důstojnou. To si před rokem řekli implantologové a začali plánovat velkolepou akci: výjezdní zasedání do nádherné země jižního cípu Afriky. A tak 34 implantologů zavřelo na přelomu února a března 2007 své praxe a vydalo se na desetidenní pouť do Jihoafrické republiky.
V blízkosti Johannesburgu se konalo třídenní zasedání Klubu. Přednáškový program zahájil doc. A. Šimůnek informací o královéhradeckém konceptu „Zuby za 6 hodin“. Pacient dostává fixní můstek nesený pěti implantáty v bezzubé dolní čelisti za pouhých šest hodin po zahájení implantace. Pozoruhodná je především vysoká úspěšnost implantací ve spojení s dobře akceptovatelnou finanční zátěží pacienta. Druhá přednáška již pocházela z dílny jihoafrického autora. Dr. W. van der Linden prezentoval své bohaté zkušenosti s implantací řízenou počítačem, zejména s konceptem „Teeth in an Hour“. Tato technika se používá zejména při fixní náhradě celého horního zubního oblouku. Nejprve je na základě CT analýzy zhotovena precizní chirurgická šablona, potom je vyroben definitivní fixní můstek a až nakonec jsou během jediné hodiny zavedeny flapless metodou implantáty. Ty jsou imediátně zatíženy suprakonstrukcí.
Druhý den sympozia zahájil jihoafrický implantolog a parodontolog dr. A. Siebold. Zabýval se problematikou atraumatických preimplantačních extrakcí zubů, řízené regenerace kosti v implantologii a laterálního sinus liftu. Pokračoval dr. J. Krug (Praha) a představil u nás dosud neznámou metodu nazvanou „hydraulický sinus lift“. Postup je modifikací uzavřeného sinus liftu, avšak odpreparování antrální sliznice je dosaženo šetrněji, proudem chladicí kapaliny z chirurgického unitu. Metoda vzbudila značný zájem a rozhodně stojí za to ji vyzkoušet. V programu pokračoval dr. R. Mounajjed (Hradec Králové), který se zabýval estetickými problémy v dentální implantologii. Dokonalý vzhled zubní náhrady je obvykle to, co pacient nejvíce ocení, a proto se estetická stránka léčby stává hlavním cílem implantologa. Autor se zabýval jak „červenou“, tak „bílou“ estetikou. Zdůraznil význam keramických abutmentů a celokeramických korunek a objasnil estetické i fyzikální parametry moderních keramických materiálů. Závěrečný den sympozia zahájil dr. P. Kořínek (Praha) kasuistickým sdělením popisujícím fixní náhradu obou bezzubých čelistí implantáty. Podrobně se zabýval technikou precizování kovových konstrukcí můstků, která zajišťuje nezbytnou pasivní přesnost i u rozsáhlých suprakonstrukcí. Odborný program uzavřel a mezinárodní charakter sympozia dovršil ukrajinský implantolog dr. R. Levandovsky. Tématem jeho netradičně pojaté přednášky byly lékařské a filozofické aspekty v dentální implantologii.
Kvalitní odborná akce však tentokrát nebyla jediným cílem implantologů. Zbytek pobytu byl věnován poznávání přírody, života i historie jihoafrické země. Implantologové besedovali s českým velvyslancem panem J. Siro, absolvovali safari v přírodním parku, poznali apartheid trochu jinak, než jak je prezentován v médiích, ocitli se na mysu Dobré naděje a mnozí vystoupali pěšky na legendární Stolovou horu, tyčící se nad Kapským městem.
Příští zasedání Implantologického klubu bude sice u nás, ale opět v poněkud atypickém prostředí. Koná se 16. června 2007 na statku zpěváka Ladi Kerndla v Žernovníku a součástí sympozia bude swingový večer s překvapením... Podrobnosti najdete na www.ikcr.cz a všichni, ať implantologové nebo neimplantující stomatologové, jste srdečně zváni.

 

doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

 

Program XLIII. a VIII. mezinárodního kongresu v Johannesburgu

Termín 23. únor - 4. března 2006

Místo: Johannesburg, Krugersdorp

 

Odborný program:

 

Dr. Wynand van der Linden: CV

sobota 24.02 - 18:00

Antonin Simunek, M.D.,Ph.D. : CV , Dana Kopecka, M.D., Ph.D.

sobota 24.02 - 20:00

 

Dr.med.dent. Andreas Siebold BChD(Pret) MChD(Pret)  CV

neděle 25.02 - 17:00

 

MUDr. et MUDr. Jiri Krug, Ph.D.:

neděle 25.02 - 20:00

 

MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D.:

pondělí 26.02 - 18:00

 

MUDr. Pavel Korinek:

pondělí 26.02 - 19:00

 

Roman Levandovsky, M.D.:

pondělí 26.02 - 20:00

 


Jihoafrická republika 23. února – 4. března 2007Letenka:

23. 2. 07

OK 650

Praha – Londýn

12:35 – 13:45 hod.

 

SA 235

Londýn – Johannesburg

18:00 – 07:05 / + 1 den

27. 2. 07

SA 317

Johannesburg – Kapské Město

09:00 – 11:10 hod.

04. 3. 07

SA 262

Kapské Město – Frankfurt

07:50 – 18:45 hod

 

LH 322

Frankfurt – Praha

22:05 – 23:10 hod.


 

 

Cenová kalkulace na osobu:

 

 English version: ZDE


 

 

 

 

Fotogalerie XLIII. a VIII. mezinárodního kongresu v Johannesburgu