XLI. zasedání Implantologického klubu České republiky

 

Sympozium Implantologického klubu ČR ve Zvíkově

 
Dne 30. září 2006 se ve Zvíkově sešli implantologové na 41. sympoziu Implantologického klubu ČR. Účast každým setkáním roste. Více než stovka posluchačů nejen z Čech a z Moravy, ale také ze Slovenska, z Polska, Ukrajiny, dokonce i z Anglie a Indie, shlédla hodnotný a atraktivní program.
Dopoledním protagonistou byl prof. dr. F. Khoury, špičkový německý implantolog libanonského původu, který se zabývá především problematikou augmentací. V téměř čtyřhodinové přednášce demonstroval mnohé ze svých vynikajících výsledků. K augmentacím, kterých provedl několik tisíc, používá výhradně autogenní kost. Mistrně ji odebírá z intraorálního přístupu mikropilkou vlastní konstrukce. Posluchače zaujaly především 3D kostní rekonstrukce tenkými kostními destičkami bez použití bariérových membrán. Autor se také věnoval otázce okamžitého a časného zatížení implantátů a okamžité rekonstrukce. Posluchače přesvědčil o efektivitě prezentovaných postupů, z nichž mnohých je autorem.
Odpolední program uvedla tradiční „diskutovaná kasuistika“ doc. Šimůnka z hradecké stomatologické kliniky, tentokrát na téma fixní náhrada zkráceného zubního oblouku v horní čelisti. Diskutující trojici tvořili dr. Černušák (Kralupy n.V.), dr. Novák (Praha) a dr. Novotný (Praha). Poté následovalo sdělení švédského ortopeda dr. R. Brånemarka, syna zakladatele moderní implantologie prof. P.-I. Brånemarka. Přednášející úvodem poodhalil mnohé z prvopočátků práce svého otce. Dále se pak zabýval vlastními ortopedickými oseointegrovanými implantáty, sloužícími k náhradě amputovaných končetin. Přestože se nejednalo o problematiku dentální, pozoruhodné výsledky posluchače nepochybně zaujaly. Přednášky zahraničních autorů byly bezchybně překládány dr. I. Třešňákem (z němčiny) a dr. J. Krugem (z angličtiny).
Implantologický klub ČR brzy oslaví desáté výročí své činnosti. Budou to oslavy důstojné. Po tradičním „mikulášském“ setkání, které se bude konat 2. prosince v Brně, se implantologové vydají na deset dnů do Jihoafrické republiky. Pak bude následovat obvyklé sympozium v italském Sand in Taufers. O více než bohatém programu se můžete informovat na www.ikcr.cz  a všichni, členové i nečlenové Klubu, jsou srdečně zváni.

doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

 

Program XLI. kongresu IKČR

 

Termín 30. září 2006

Místo: Hotel Zvíkov, Zvíkovské Podhradí - www.hotelzvikov.cz

 

Odborný program:

 

  sobota 30. září 2006

 


Hlavní přednášející: prof. Khoury - Německo