LXV. zasedání Implantologického klubu České republiky

Sympozium Implantologického klubu ČR


Setkání českého a slovenského implantologického klubu

Již si nepamatuji, v čí hlavě se zrodil nápad uspořádat společné sympozium Implantologického klubu České republiky a partnerské organizace Slovenské republiky, ale dnes je jasné, že to byl nápad mimořádně šťastný. Když došlo k jeho realizaci, v Trnavském hotelu Holiday Inn se sešlo téměř 200 implantologů z obou republik. Hlavní představitelé obou organizací – dr. Igor Čech (IKSR) a dr. Adolf Eliáš (IKČR) zahájili dvoudenní sympozium 19. října 2012. Akce byla mezinárodní nejen z hlediska auditoria. Dvanáct odborných sdělení interpretovali přednášející z osmi států, od USA přes Brazílii, Izrael až po Austrálii.
Hlavním přednášejícím pozvaným českou stranou byl prof. E. E. Keller (Mayo Clinic, Rochester), jeden z nejznámějších světových implantologů a maxilofaciálních chirurgů. Navštívil český implantologický klub již podruhé, tentokrát aby zhodnotil vývoj oboru od roku 1983 do dnešní doby. Zejména se věnoval problematice implantací do výrazně atrofovaných alveolárních výběžků bez použití augmentačních metod. Přednášku z angličtiny překládal dr. Krug. V odborném programu pokračoval doc. Šmucler (Praha), který porovnával transalveolární sinus lift s liftem laterálním. Vyzdvihl zejména výhody první uvedené metody, ale jak se ukázalo, ne všichni diskutující byli stejného názoru. Pokračoval prim. Barták (Praha) s obsáhlým a fundovaně zpracovaným referátem o managementu měkkých periimplantátových tkání. Otázka tzv. červené estetiky je jedním z nejdůležitějších a nejvíce diskutovaných problémů v dnešní implantologii a přednášející přesvědčil o své pečlivosti a odborné vyspělosti. Zdůraznil význam keratinizované periimplantátové sliznice a zaujal modifikací řezu při druhé chirurgické fázi implantace. Doc. Šimůnek (Hradec Králové) promluvil o výhodách tzv. okamžité rekonstrukce, tj. okamžité implantace spojené s okamžitým zatížením implantátu. Vyzdvihl zejména její atraktivitu z pohledu pacienta a relativně snadno dosažené vynikající estetické výsledky. Následoval tandem pražských autorů dr. Streblova s dr. Tomečkem. Formou kasuistických sdělení předvedli skvělé dlouhodobé výsledky konzervativního přístupu parodontologa, který se snaží zuby především zachovat. Implantáty nahrazuje jen to, co je nezbytně nutné. „Český den“ uzavřel dr. Nekvinda (Pardubice) informací o augmentační metodě PRGF s využitím plasmy bohaté na růstové faktory. „Slovenský den“ obsahoval sedm přednášek (ze slovenských a českých autorů jmenujme dr. Čecha, dr. Jezberu a dr. Kruga), pojednávajících o implantacích pomocí stereolitografické šablony, o významu CBCT v implantologii, o okamžité implantaci, o modelaci členů suprakonstrukcí, o materiálové problematice rozsáhlých fixních suprakonstrukcí a o kostních augmentacích.
Sympozium bylo neobyčejně zdařilé, od slovenských kolegů výborně a pečlivě zorganizované, po odborné stránce velmi hodnotné a potvrdilo perspektivy spolupráce českých implantologů se slovenskými kolegy. Možná by se mohlo nazvat i svátkem české a slovenské implantologie. Věřme, že byla založena nová tradice a že své slovenské partnery pozveme brzy na oplátku k nám. Nebudeme to mít snadné, laťka byla v Trnavě nasazena velmi vysoko.
Příští samostatná akce IKČR proběhne tradičně začátkem prosince (přesně 8. prosince 2012), v moravském Kurdějově. Program můžete jako vždy najít na stránkách www.ikcr.cz. Všichni příznivci implantologie jsou srdečně zváni.

doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

 

 

Dr. Bernardes z Brazílie mluvil velmi poutavě o okamžitém zatížení implantátů.

 

LXV. sympozium Implantologického klubu

Termín - 19.-20.10. 2012
Místo: Slovensko - Trnava - hotel "Holiday Inn"

Pátek 19. 10.

08.00 - 12.00: workshop

13.00 - REGISTRACE - I. Sympozium IKSR a IKČR

13.30 - Dr. Daniel Grubenau (Německo)

14.00 - Dr. Borzasi Imre Gyorgy (Maďarsko)

14.30 - Coffee break

15.00 - Dr. Bernardes Sergio, PhD. (Brazílie)

15.30 - Darryl Millwood (Austrálie)

16.00 - Coffee break

16.30 - MUDr. Igor Čech (Slovenská republika)

17.00 - MUDr. Jiří Krug, PhD. (Česká republika)

17.30 - Dr. Gadi Schneider, D.M.D (Izrael)

18.00 - společenský program
 

sobota 20. 10.  LXV. a XIII. mezinárodní kongres IKČR

8.30 prezence

9.00 – 12.00 prof. Eugen Keller, DDS,MSD /USA/ - History, development and new thoughts/direction in dental Implantology-1983-2012

12.00 – 13.00 polední raut

13.00 – 13.20 doc.  MUDr. Roman Šmucler, CSc.  - Trans-alveolární versus laterální sinus-lift

13.20 – 14.20 prim. MUDr. Petr Barták, doc.MUDr. Roman Šmucler, CSc. - MANAGEMENT  MĚKKÝCH  TKÁNÍ  V OKOLÍ  NITROKOSTNÍCH  IMPLANTÁTŮ

14.20 – 14.50 doc. MUDr. Antonín Šimůnek - Okamžitá implantace + okamžité zatížení = okamžitá rekonstrukce

15.00 – 15.20 MUDr. Jan Streblov, MUDr. Martin Tomeček – Zamyšlení nad indikací pro zavedení dentálních implantátů


15.30 – 15.50 MUDr. Ivo Nekvinda – Augmentace a PRGF
 

 

fotogalerie  Slovensko - Trnava - hotel "Holiday Inn"