LXIV. zasedání Implantologického klubu České republiky

Sympozium Implantologického klubu ČR


Ke svému již 64. sympoziu se příznivci dentální implantologie sdružení v Implantologickém klubu ČR sešli 2. června 2012 v kongresovém centru na břehu sečské přehrady. Jako hlavní přednášející se po roce opět představil prof. G. Mailath-Pokorny z Vídně. Jeho přednáška nazvaná „10 000 implantátů – dokumentovaných, analyzovaných a reflektovaných“, shrnovala dlouholeté zkušenosti špičkového evropského implantologa. Přestože autor na svém pracovišti zatím nepociťuje následky finanční krize, snaží se implantovat co možná nejjednodušším (a tím i nejlevnějším) způsobem, samozřejmě bez ohrožení kvality práce. Jeho zásadou je omezit augmentační metody, operovat bez odklopení mukoperiostu (flapless), implantovat přímo do extrakční rány a okamžitě implantát zatěžovat. Preferuje co nejnižší počet implantátů (méně implantátů = nižší náklady), nevyhýbá se krátkým, ale ani ultrakrátkým (6 mm) nebo tenkým fixturám. Popisoval zejména rekonstrukci celých zubních oblouků u bezzubých čelistí a náhradu jednoho zubu v estetické zóně. Pro horní bezzubou čelist používá 4 – 6 implantátů, pro dolní bezzubou čelist 4 implantáty, v obou případech indikuje volné členy. Nezhotovuje hybridní náhrady, ale dává přednost fixním pracím. Kvůli chippingu se obává zirkoniových konstrukcí a preferuje šroubované titanové „full arch“ mosty s pryskyřičnými umělými zuby. Přednášku, která byla neobyčejně zajímavá a inspirativní, z angličtiny kvalitně překládal dr. Mounajjed.
Následovalo sdělení dr. I. Čecha (Piešťany) nazvané „3D kostní rekonstrukce“. Jak je u tohoto přednášejícího zvykem, byla velmi profesionální po obsahové stránce a perfektně obrazově dokumentovaná. Tématem byly různé typy augmentací za použití autogenní kosti. Jako augmentační materiál autor preferuje partikularizovanou spongiózu kvůli vysokému osteogennímu potenciálu. Naopak zdůraznil omezené možnosti augmentací pomocí neautogenních materiálů v kombinaci s bariérovou membránou.
Poslední přednášející nebyl lékař, ale právník. Pražský advokát JUDr. J. Mach, ředitel právní kanceláře ČLK, poutavým způsobem informoval o forenzních rizicích v implantologii, jejichž význam bude nepochybně rok od roku narůstat. Z právního hlediska definoval pojem „lege artis“. Upozornil, že pacienti při soudních sporech často argumentují, že nebyli před zákrokem dostatečně informováni, případně že informaci neporozuměli. Obrana proti těmto tvrzením může být velmi obtížná. Proto vřele doporučil podrobný „informovaný souhlas“, přestože není ze zákona povinný. JUDr. Mach také zmínil právní akty, které může lékař použít na svoji obranu, a poradil, jak se má lékař zachovat, pokud je právně napaden. Z přednášky vyplynul tristní závěr, že lékař nemá dost prostředků účinně se bránit pacientovi využívajícímu všech právních možností, a to nezávisle na tom, na čí straně je pravda. A tak shodou okolností jsme od přednášejícího slyšeli podobný bonmot jako pár hodin před ním od prof. Mailatha-Pokorného: „Nejlepší obranou ve forenzním utkání s pacientem je dobrá (!) pojistka.“
Sympozium IKČR bylo jako vždy přínosné, poučné a zajímavé. Další setkání implantologů se bude konat 19. a 20. října 2012 v Trnavě, a to společně s Implantologickým klubem Slovenské republiky. Více se můžete dočíst na www.ikcr.cz .

 

doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

LVIV. sympozium Implantologického klubu

Termín - 02.06. 2012
Místo: Jezerka u Sečské přehrady

odborný program: hlavní přednášející - prof. Mailath-Pokorny

 

08.30 –          : prezence

09.00 – 12.00 : Prof. G. Mailath – Pokorny, Rakousko: 10.000  Implants – documented, analysed, reflected

12.00 – 13.30 : polední raut

13.30 – 14.30 : JUDr. Jan Mach: Právní problematika stomatologické praxe se zamřením na implantologii

14.30- 15.30 : MUDr. Igor Čech, Slovensko: 3D – kostné rekonštrukcie II. - pokračovanie po 2 rokoch

fotogalerie  Jezerka u Sečské přehrady

 

MUDr. Igor Čech