LVIII. zasedání Implantologického klubu České republiky

58. kongres Implantologického klubu ČR


Po letní přestávce se členové i příznivci IKČR sešli 23. října 2010 v Plzni. Program byl tentokrát sestaven výhradně z tuzemských, přesněji řečeno českých a slovenských zdrojů. To však vůbec nebylo na závadu.
Hned první přednášející začal ve velkém stylu: dr. Igor Čech (Piešťany) připravil sdělení nazvané „3D kostní rekonstrukce s použitím autologního kostního štěpu“, které jak obsahovou stránkou, tak fotodokumentací a grafikou splňovalo ta nejpřísnější kritéria. Ukázal možnosti, ale i neúspěchy sofistikovaných metod využívajících intraorální kostní štěpy. Zdůraznil, že vlastní kost je ten nejlepší augmentační materiál. Následující přednáška dr. Zbyňka Mazura (Praha) „Rozšířené indikace při použití inovativních přístupů v implantologii“ byla laděna více teoreticky. Autor definoval, které parametry jsou pro implantační systém klíčové, a naznačil, kam směřuje moderní implantologie. Třetí autor, dr. Petr Blecha (Rokycany, Plzeň), skvěle předvedl, jak s posluchači navázat kontakt. Auditorium vtáhl do děje své přednášky „Náhrada horních řezáků implantáty v kompromisních situacích“ a společně s nimi řešil jednotlivé kazuistiky. Dopolední program uzavřel dr. Martin Prachár, Ph.D. (Brno), který se zabýval problematikou hypodoncií. Vážné oligodoncie jsou jednou z nejobtížněji zvládnutelných situací a ne vždy je vhodné volit příliš náročné implantační postupy.
Po poledním rautu pokračoval opět dr. Igor Čech přednáškou „Řešení proteticky náročných implantologických případů (Cercon – pryskyřice – galvano)“, která měla závažný dopad pro klinickou praxi. Po dlouhé a vzrušené diskuzi, jíž by slušel název „Zirkonium ve fixní protetice – ano či ne?“, velká většina přítomných jednoznačně odmítla zirkonium pro konstrukce fixních můstků. Program zakončil dr. Michal Brückner (Frýdek-Místek) s dr. Ing. Luďkem Dluhošem (Ostrava) pojednáním „Kombinace nanoimplantátů s diskovými implantáty“. Dokazoval, že i morfologicky odlišné typy implantátů mohou být vysoce úspěšné.
Zaplněný kongresový sál pohostinného hotelu Primavera vyslechl jednu z nejzajímavějších sérií přednášek v historii klubu. Přednášející i diskutující ukázali, že se naše implantologie již dávno nenachází v plenkách. Účastníci sympozií IKČR mají o čem diskutovat, prezentují vlastní názory vycházející z praxe, nenechávají se ovlivnit reklamními slogany a nesporně projevují zájem odvádět co nejkvalitnější práci.
Tradiční mikulášské setkání IKČR se bude konat 4. prosince 2010 v jihomoravských Hrotovicích. Další sympozium bude zorganizováno v březnu 2011 na Kubě. Více najdete na stránkách www.ikcr.cz .
 

doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

LVIII. sympozium Implantologického klubu


Termín - 23. 10. 2010

Místo: Plzeň - hotel "Primavera"

Odborný program:


9.00-9.45: MUDr. Igor Čech, Piešťany: - 3D kostné rekonštruckie s použitím autológneho kostného štepu

9.45 – 10.30: MUDr. Zbyněk Mazur: Rozšířené indikace při použití inovativních přístupů v implantologii

10.45 – 11.30: MUDr. Petr Blecha, privátní praxe Rokycany, Stomatologická klinika Plzeň: Náhrada horních řezáků implantáty v kompromisních situacích

11.45 – 12.30: MUDr. Patrik Prachár, Ph.D., MUDr. Soňa Bartáková, Ph.D., MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.: Hypodoncie a implantologie

12:30 - 14:00: Polední raut

14.00 – 14.45: MUDr. Igor Čech, Piešťany: Riešenie proteticky nárocnych implantologickych pripadov (fixná protetika). Cercon-Živica-Galvano

14.45. – 15.30: MUDr. Michal Brückner, Dr. Luděk Dluhoš : Kombinace nanoimplantátů s diskovými implantáty


 

 

fotogalerie Loučeň