IKČR Logo

Implatologický klub české republiky

Přihláška do implantologického klubu ČR

Osobní informace
Adresa praxe
Další požadavky:

Roční účastnický poplatek 1200,- Kč, prosím uhraďte na číslo našeho účtu 19-6986710267/0100 a jako variabilní symbol uveďte prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla. Obratem obdržíte doklad o provedené platbě.

IBAN: CZ6601000000196986710267
SWIFT CODE: KOMBCZPP
Komerční banka .a.s.
Smetanovo nám. 31
570 01 Litomyšl