IKČR Logo

Implatologický klub české republiky

Přihláška Lékaři


s hudbou a občerstvením ve sklípku (750 Kč / osoba)

např: chci bydlet s, dřív. příjezd, pozd. odjezd, apod.
Kongresový poplatek

Poplatek prosíme zaslat na č. účtu:
19-6986710267/0100
Jako variabilní symbol uveďte prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla.
Doklad o platbě bude předán při prezenci.

IBAN: CZ6601000000196986710267
SWIFT CODE: KOMBCZPP
Komerční banka .a.s.
Smetanovo nám. 31
570 01 Litomyšl