IKČR Logo

Implatologický klub české republiky

LXXXIII. kongres - zámecký pivovar Litomyšl

Na sympoziích bývá dobrým zvykem, že po odborném programu se nálada uvolní částí kulturní. Organizátoři osmdesátého třetího sympozia Implantologického klubu ČR to zkusili obráceně. Přijeli do Litomyšle již v pátek 5. října 2018 a za soumraku se s průvodcem vydali na prohlídku města, která vyvrcholila noční návštěvou chrámu Nalezení svatého kříže. Pro všechny zúčastněné to byl jedinečný zážitek, který příjemně předznamenal atmosféru sobotního sympozia. Konalo v prostorách bývalého zámeckého pivovaru.

Program zahájil jeden z našich nejznámějších a nejkvalitnějších přednášejících implantologů, MUDr. P. Barták (Praha). Tentokrát se soustředil na problematiku okamžité implantace v souvislosti se stabilitou měkkých tkání. Na ni závisí trvale příznivý estetický efekt. Autor zdůraznil význam polohy a orientace fixtury, zachování vestibulární kompakty a vytvoření dostatečně široké mezery mezi vestibulární lamina dura a fixturou. V tomto prostoru vznikne nová, dostatečně objemná kostní tkáň, která je pro stabilitu měkkotkáňového krytu zásadní. Jak se zdá, není rozhodující, zda je tato mezera vyplněna pouze krevním koagulem nebo augmentačním materiálem.

Následovalo sdělení královéhradeckého protetika MUDr. T. Vosáhla. Zabýval se full arch rekonstrukcemi nesenými implantáty. Autor upozornil na výhody tissue level fixtur a analyzoval faktory, ovlivňující zachování interproximální kosti. Uzavřel, že pro rozsáhlé práce v horní čelisti je vhodné vkládat mezi fixtury a CAD/CAM konstrukce abutmenty, zatímco v čelisti dolní to nutné není, pokud jsou použity fixtury typu tissue level. Největší odezvu mezi posluchači a nejdelší diskuzi vyvolala přednáška MUDr. J. Stuchlíka, M. Sc., z Prahy, nazvaná Prognóza implantologického ošetření u pacientů postižených parodontitidou. Ve svém sdělení popsal obor očima implantujícího parodontologa, který nezatajuje vlastní neúspěchy. Ví, že implantologie přináší značné riziko komplikací, a vždy pečlivě zvažuje, zda je pro pacienta výhodnější zub zachovat nebo jej nahradit implantátem. Přednášející podtrhl, že neexistuje žádný sebedražší „zázračný implantát“, který by byl sám o sobě zárukou úspěchu.

Po poledním rautu pokračoval košický autor MUDr. J. Kučera. Pomocí metody konečných prvků analyzoval zatížení periimplantátové kosti v okolí tilted (šikmo zavedených) implantátů u konceptu All-on-4. Se svými spoluautory ukázal, že matematické modelování může implantologům přinést mnoho prakticky využitelných poznatků.

MUDr. J. Novák (Mladá Boleslav) prezentoval dvojici kazuistických sdělení. Zejména druhé z nich, popisující záhadné zmizení sinus liftu, vzbudilo živý zájem posluchačů. Z diskuze vyplynul význam předoperačního a někdy i pooperačního CBCT.

Odborný program ukončil další slovenský host, zubní technik Bc. M. Ebringer z Bratislavy. Jak napovídal název „Digital day in lab“, popsal podivuhodné možnosti výpočetní techniky v moderní zubní laboratoři, a to jak při zhotovování konvenčních protetických prací, tak při výrobě suprakonstrukcí nesených implantáty.

Setkání implantologů bylo přínosné, přátelské a všestranně vydařené. Není bez zajímavosti, že první sympozium IKČR se v roce 1997 konalo právě na zámku v Litomyšli a do tohoto krásného města s bohatou historií se vrátilo po dlouhých jednadvaceti letech. Příště se implantologové sejdou na tradičním mikulášském sympoziu 8. prosince 2018 v Břeclavi. Všichni jste zváni, program najdete jako vždy na www.ikcr.cz.


prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

Program

8.30 - 9.00
prezence
9.00 - 9.45
MUDr. Petr Barták Okamžitá implantace a měkké tkáně
9.45 - 10.00
přestávka
10.00 - 10. 45
MUDr. Tomáš Vosáhlo Rekonstrukce chrupu většího rozsahu na implantátech
10.45 - 11.00
přestávka
11.00 - 12.00
MUDr. Jan Stuchlík, M.Sc. Prognóza Implantologického ošetření u pacientů postižených parodontitisou
12.00 - 13.30
polední raut
13.30 - 14.15
Kučera, J., Németh, D., Lofaj, F. Konfigurácia platformy tilted zavedených implatátov v protokole All-on-four a jej prínos pre distribúciu zaťaženia v okolitej kosti. Analýza metódou koncových prvkov
14.15 -14.30
přestávka
14.30 - 15.15
Bc. Martin Ebinger My digital day in lab