IKČR Logo

Implatologický klub české republiky

LXXXI. kongres - zámek Mikulov

IKČR: To nejlepší nakonec

Jako kdyby příznivci Implantologického klubu ČR byly toho názoru, že nejlepší sympozium v roce musí být to poslední, které se tradičně koná v moravském vinařském kraji v době okolo Mikuláše. První prosincovou sobotu roku 2017 se sešlo tolik účastníků, že v sále mikulovského zámku nezbylo žádné volné místo.

Odborný program tvořilo pět přednášek českých a slovenských autorů. Nejprve vystoupil MUDr. Ivo Nekvinda z Pardubic a věnoval se stěžejnímu tématu současné implantologie ‒ tzv. červené estetice, tedy vzhledu měkké periimplantátové tkáně. Spojení principů implantologické (mikro)chirurgie s parodontologickými technikami dává vznik řadě náročných a pracných operačních postupů, jejichž cílem je vytvořit stabilní a esteticky dokonalý slizniční lem okolo krčku implantátu. Pokud je stejně kvalitně zhotovena i tzv. bílá estetika, suprakonstrukce nesená implantátem je k nerozeznání od přirozeného zubu.

Následoval MUDr. Ivo Marek, Ph.D. (Břeclav), jeden z nejvýznamnějších tuzemských ortodontistů. Na souboru kazuistik demonstroval možnosti interdisciplinární spolupráce mezi ortodontistou a implantologem při řešení těch nejobtížnějších situací. V terapeutickém plánu většinou ortodoncie předchází implantologii. Léčba je poměrně dlouhá, trvá průměrně tři roky. Může však výrazně vylepšit vzhled pacienta.

Košický host MUDr. Ján Kučera, Ph.D., se zabýval využitím rozemletého autologního dentinu jako augmentačního materiálu v implantologii a v dentoalveolární chirurgii. Demonstroval historický vývoj této atraktivní metody, teoreticky ji zdůvodnil a dokumentoval ji vlastními kazuistikami. Extrahovaný zub může být uchován v tkáňové bance, v případě potřeby se rozemele ve speciálním mlýnku a použije k augmentaci. Dentinový autotransplantát je z biologického hlediska podobný kompaktní kostní tkáni, rychle se vhojuje a přestavuje.

Odpolední program zahájil MUDr. Jan Špiller (Praha) popisem vlastní modifikace hydraulického uzavřeného sinus liftu. Pomocí přípravku vlastní provenience instiluje pod antrální slizniční výstelku gelový augmentační materiál, který ji hydraulickým tlakem elevuje a nově vytvořený prostor vyplní. Do kostní štoly je pak zavedena fixtura a následuje obvyklé období nutné ke konsolidaci augmentátu. Zajímavá přednáška vyprovokovala dlouhou diskuzi.

V poslední přednášce prezentoval MUDr. Petr Klimeš (Hradec Králové) své zkušenosti s ošetřováním dětí i dospělých v analgosedaci v prostředí privátní stomatologické praxe. Věnoval se organizaci, farmakologii, nezbytnému přístrojovému vybavení, indikacím, kontraindikacím i komplikacím. Vlastní analgosedaci provádí přizvaný anestesiolog. Kvůli zvýšenému riziku není tento postup používán u dětí mladších tří let.

Odborný program byl doplněn přednáškou horolezce MUDr. Vladimíra Noska nazvanou Antarktida + 7 vrcholů. Pak zbývalo jen posezení ve sklípku s cimbálovou muzikou.

Příští sympozium se bude konat 19. května 2018 v Harrachově a bude pořádáno společnými silami IKČR a České společnosti protetické stomatologie. Jste srdečně zváni, podrobnosti najdete na www.ikcr.cz.


prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové 

Program

8.30 - 9.00
Prezence
9.00 - 10.15
MUDr. Ivo Marek, PhD., Břeclav Plánování interdisciplinárních kazuistik aneb implantát před, v průběhu a po ortodontické terapii
10.15 – 10.45
přestávka
10.45 – 12.00
MUDr. Ivo Nekvinda, Pardubice Červená estetika
12.00 – 13.30
polední raut s degustací vína
13.30 – 14.15
MUDr. Ján Kučera, Ph.D., Košice Socket preservation, vertikálna a horizontálna ridge preservation s využitím autológneho dentínu
14.15 - 14.45
MUDr. Jan Špiller, Praha Hydraulický prekrestální sinus-lift
14.45 - 15.00
přestávka
15.00. - 15.45
MUDr. Petr Klimeš, Hradec Králové Analgosedace, aneb jak ošetřit neošetřitelné
18.30 – 19.30
MUDr. Vladimír Nosek Antarktida + 7 vrcholů
19.30
posezení ve sklípku s cimbálovou hudbou